Projekcie

V projekcii sa naša spoločnosť zaoberá hlavne výrobou, dodávkou a využívaním tepla. Taktiež projektujeme areálové rozvody zemného plynu a systémy kvapalného plynu, propán-butánové hospodárstva pre vykurovanie, technológie a čerpadiel stanice LPG. Projektujeme :

  • teplovodné kotolne s plynným palivom, tuhým palivom,
  • elektrické vykurovanie,
  • vykurovanie vysokých hál,
  • klasické radiátorové vykurovanie,
  • podlahové a stenové vykurovanie,

Navrhujeme prípravu teplej vody z obnoviteľných zdrojov, najmä slnečné kolektory tepelné a fotovoltaické.

Pri horeuvedených činnostiach poskytujeme inžiniersku činnosť a rozbory dotýkajúce sa úrovne energetického auditu