Termovízia

Termografia sa osvedčila ako nástroj pri odhaľovaní slabých miest vnútri a vonkajších stavebných častí budov.S termokamerami je možné sa bezpečne dostať na stopu energetickým stratám a tak je možné vykonať efektívne energetické poradenstvo a lokalizovanie miest s tepelnými stratami. Termovízne meranie je nedeštruktívna metóda. Dôležitým faktorom pre vykonanie termovízneho merania je dostatočný tepelný rozdiel teploty vzduchu v interiéri a exteriéri. Preto sa termovízne merania budov vykonávajú hlavne v zime.
Využitie termovízneho snímkovania je v :

 • v stavebníctve
 • v priemysle
 • v energetike
 • v elektrotechnike

Termovízia napríklad odhalí :

 • tepelné mosty, kvalitu stavby, netesnosti budov
 • lokalizácia netesnosti striech
 • kontrola vykurovacích systémov a inštalácií
 • kontrola solárnych teplovodných zariadení
 • lokalizuje prasknuté potrubie vykurovacích systémov
 • preveruje škody z budúcich miest vytvárania plesne na stenách miestnosti
 • kontrola vzduchotesnosti stavieb
 • prehľadná analýza plášťa budovy

Výstup z termosnímkovania ponúkame v troch úrovniach

 • termovízne snímky
 • termovízne snímky spracované v protokole
 • detailné hodnotenie a popis problémových miest