Energetický audit

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo zákon č.476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z. a následne vyhláčku č.429/2009 Z.z. o postupe pri vykonávaní auditu. Horeuvedené je legislatíva ohľadne využívania energie.

Myšlienka nechať si urobiť energetický audit by nemala byť inšpirovaná iba tým, že to prikazuje zákon. Správne a dôkladne vykonaný energetický audit na Vašej prevádzke Vám môže ušetriť nie malé peniaze a často aj iné materiálne hodnoty. Energetický audit sa nevykonáva ako kontrola, ale je to cielené poradenstvo vďaka ktorému budete vedieť, ako ušetriť náklady za energiu.

Auditor by mal zisťovať a vyhodnotiť :

  • budovu sídla
  • zdroje výroby a spotreby energií
  • stav rozvodov energetických nosičov
  • vykurovanie a príprava teplej vody
  • hlavné spotrebiče
  • percento využitia inštalovaných výkonov

Z toho by mal dať návrh opatrení a odporúčanie vybratých opatrení k realizácii.

Pracovníci našej spoločnosti Vám ponúkajú vypracovanie energetického auditu Vašich prevádzok.