Energetické poradenstvo

Spoločnosť PARTNER SERVICES,s.r.o. bola založená v roku 2002 so zameraním na vykonávanie energetickej poradenskej, ale aj konkrétnej služby pre obyčajných ľudí, ktorí potrebujú riešiť svoje potreby v energetike. Hlavným zameraním je projektová činnosť pri využívaní tepla, rozvody zemného plynu, propán-butánu, riešenie kotolní a pod. Následne vďaka vývoju spoločnosti aj riešenie únikov tepla z budov termovíznymi zábermi a rozborom príčin, energetický certifikát budov, energetický certifikát priemyselných a poľnohospodárskych objektov a združení.

Dlhoročné skúsenosti a odborná činnosť našich pracovníkov vytvára podmienky na kvalitné výstupy a dodržiavanie požiadaviek technických noriem, zákonov a vyhlášok a zákonov fyziky.

Našim zákazníkom ponúkame:

  • Energetickú certifikáciu budov
  • Termovízia, únik tepla a rozbor príčin, hľadanie rozvodov
  • Poradenstvo v „malej energetike“
  • Revízie plynových rozvodov a tlakových zariadení
  • Teplo z kvapalného plynu, propán-butánové technológie
  • Energetiký audit budov a technológií
  • Ohrev vysokých hál
  • Projekcia – plyn, kotolne, vykurovanie, inžinierske činnosti
  • Príprava teplej vody zo slnka tepelnými a elektrickými slnečnými panelmi